Voilà Betty,  la troisième et dernière Belge de la journée. Aucun problème pour les restes en place quoi que nous ayons retenu notre souffle pour l’assis. Akim est limite entre l’assis et le couché ... et avec le tapis qui glisse ... Un ordre supplémentaire lors de l’interrompu, mais très bien dans l’ensemble. L’envoi au cône lors de l'exercice du carré est un peu lent et puis il part vers la droite. Betty doit donner un ordre supplémentaire afin qu'Akim aille au carré. Il faut plusieurs ordres  supplémentaires pour l'exercice du directionnel, mais avec quel enthousiasme et joie Akim retourne-t-il vers sa maitresse ! Très belle marche qui est peut être jugée un peu durement. Changement de ring. Pas de problème pour l’odorat et le saut. Malheureusement dans les positions à distance, Betty doit donner plusieurs ordres pour l’assis; vraiment dommage, car tout le reste était impeccable. Et enfin pour terminer la carrière mondiale d’Akim, il exécute les positions dans la marche sans erreurs. Nous te souhaitons une agréable pension, Akim.

Hier komt Betty, de derde en laatste Belg voor vandaag. Geen probleem voor de blijf oefeningen; nochtans hebben we onze adem ingehouden voor het blijven zitten. Akim is limiet tussen zitten en staan, op een tapijt dat heel glad is. Een bijbevel voor de onderbreking, maar over het geheel genomen is het toch zeer goed. Het naar de kegel sturen (voor de oefening van het vak) is een beetje traag en Akim gaat daarna naar rechts. Dus moet Betty een bijbevel geven om de hond naar het vak te sturen. Verscheidene bijbevelen zijn nodig voor het apport met richting. Maar Akim komt met zo'n enthousiasme en blijdschap terug naar zijn geleidster; het is mooi om zien. Zeer mooi vrij volgen dat misschien een beetje streng gekeurd wordt. Op de andere ring nu. Geen probleem voor het sorteren en de sprong over de horde. Spijtig moet Betty verschillende bijbevelen geven voor de zit houding op afstand; dat is echt pech want de andere houdingen worden prima uitgevoerd. En ten slotte, om zijn wereld carrière te beëindigen doet Akim de houdingen tijdens het volgen zonder één enkele fout. We wensen Akim een welverdiend en leuk pensioen.


 
 Créer un site
Créer un site